africa

africachip

Africa - mikroreaktorový chip

Africa je flexibilní, jednoduše ovladatelný a plně automatizovaný systém mikroreaktorů pro průtočnou chemii. Systém Africa umožňuje chemikům pracujícím na výzkumu a vývoji chemických procesů urychlit syntézu sloučenin a optimalizovat reakce.

africa

africa

Systém Africa pro mkrofluidiku


Výhody systému Africa
 • Syntéza bez dozoru: Plně automatizovaný hardware je kontrolován softwarem Africa a umožňuje provoz bez přítomnosti obsluhy. Systém automaticky vstřikuje reagencie a odebírá produkty.
 • Urychlení reakcí: Zahřáním nad odtokem jsou reakce urychleny až 100-krát: 100°C pro dichlormehtan, 150°C pro acetonitril a 170°C pro vodu.
 • Čistší reakce: Díky skvělé reprodukovatelné kontrole reakcí a možnosti použít reagencie, katalyzátory a sběrná činidla se zmenšuje množství nečistot.
 • Kontinuální práce s kapalnou složkou: Modul FLLEX umožňuje smíchání dvou nemísitelných složek a jejich opětovné oddělení za chodu ihned po ukončení reakce.
 • Online analýza: Je možné zcela automaticky odebrat vzorek reakční směsi, naředit ho a analyzovat pomocí HPLC (high-performance liquid chromatography).
 • Navýšení objemů: Je možné vyrobit až kilogramy produktu přes noc.
 • Automatizovaná analýza LogP/LogD: Výborné korelace s metodou třepáním baňky
 • Rychlý vývoj: Za použití malého množství substrátu je možné rychle měnit reakční dobu, teplotu a ekvivalenty.
 • Reakce, které nejsou vsádkovou syntézou proveditelné: Je možné provádět extrémně rychlé reakce, přidávání reagencií, změny teplot a ukončení reakce.
 • Automatická ochrana před zacpáním: Senzory tlaku stále monitorují všechny průtočné kanály.
 • Široký rozsah teplot: Reakce je možné zahřát na 250°C nebo zchladit na 0°C.
 • Chemická odolnost: Díly ze skla a PTFE/ sm84iv0ho fluorpolymeru.africa

Systém průtočné chemie Africa


Systémy Africa

Afriku lze nastavit jako velké množství systémů průtočné chemie. Kliknutím na jeden z následujících odkazů získáte konkrétní informace:Stáhněte si Brožuru Africa Flow Chemistry