Aplikace

Pokrokové řady produktů firmy Syrris pro chemiky pracující ve výzkumu a vývoji jsou vhodné pro široké spektrum chemických aplikací. Mimo jiné, i pro mnoho aplikací ve výzkumu a vylepšování procesů spjatých s průtočnou chemií.

Modelové řady vsádkových reaktorů firmy Syrris, Atlas - plně automatizovaný syntézní systém a Globe – manuálně ovládaný duplikovaný chemický reaktor, se používají v mnoha aplikacích ve výzkumu a vývoji procesů. Obdobně je to s řadami průtočných reaktorů Afrika, FRX a Asia a aplikacemi průtočné chemie.


Výzkum a chemie léčiv

V této oblasti se používají rozličné systémy řady Atlas pro baňky a vialky.

Systémy Atlas Lithium a Sodium automatizují reakce v baňkách. Atlas Hotplate (topná deska) a Stacking Dry Bath (suchá lázeň) rychle ohřejí baňky o objemu 50ml až 1l a systém Orbit umožňuje magnetické míchání a ohřev/chlazení 6ti až 12ti zkumavek v inertní atmosféře.

aplikace


Procesní chemie

Duplikované reaktorové systémy Atlas jsou ideální pro procesní chemiky.

Atlas je vysoce výkonný nízko nákladový syntézní systém, který je velmi flexibilní a jednoduše se ovládá. Je možné nakonfigurovat inteligentní základnu na ovládání jedné nebo více reakcí o objemech od µl do 5l zároveň (u reaktorů na míru až 200l).

aplikace


Průtočná chemie

Produktové řady pro průtočnou chemii od firmy Syrris jsou: Afrika – plně automatizovaný, flexibilní a jednoduše ovladatelný mikroreaktorový systém, FRX – variabilní cenově efektivní systém průtočné chemie a Asia – chemicky odolný, vysoce výkonné čerpadlo pro průtočnou chemii.

Tyto produkty umožňují spojit oddělené procesy a zrychlit chemický výzkum a vývoj.

aplikace


Další aplikace

Další aplikace produktů Syrris:

Další informace o způsobu práce výrobků firmy Syrris a jejich přínosu pro vaši aplikaci najdete na příslušných odkazech, nebo nás kontaktujte.

aplikace