Automatizované systémy Asia

Systémy série Asia 2 mohou automatizovaně provádět jeden experiment. Parametry jako reakční teplota, tlak, načasování vstřikování reaktantů a sběru produktů jsou všechny automatizované. Systémy této série jsou ideální pro vstup do světa průtočné syntézy. Existují 3 předem konfigurované systémy série Asia 2. Liší se cenou a možnostmi využití.

Průtočný systém Asia 210


2 chemicky odolné kanály hladce fungujících čerpadel

Skleněný mikroreaktor s topným a chladícím modulem

Ovládání zpětného tlaku při přehřívání

Modul sběru produktů

Automatizace podmínek reakcí a sběru

Více informací zjistíte zde. (EN)

Průtočný systém Asia 220


Vlastnosti systému 210 plus

Modul pro ohřev mikroreaktorů na vysoké teploty

Reaktor pro pevné látky s adaptérem pro ohřev

Trubicový reaktor pro přípravy s adaptérem pro ohřev

2 automatizované vstřikovací smyčky pro reagenty

Více informací zjistíte zde. (EN)

Průtočný systém Asia 230


Vlastnosti systému 220 plus

Dodatečné 2 kanály čerpadla

Dodatečné 2 automatizované vstřikovací smyčky pro reagenty

Práce s kapalnou složkou s za toku

Více informací zjistíte zde

Více informací zjistíte zde. (EN)


Moduly Asia

Systém je modulární, což umožňuje nákup jednotlivých modulů, vlastní nastavení systémů a přidání modulů k již existujícím systémům. Systém se průběžně může přizpůsobovat vyvíjejícím se požadavkům vaší aplikace. Níže uvedená tabulka znázorňuje obsah jednotlivých systémů série Asia 2.


Asia 210 Asia 220 Asia 230
Zásobárna s tlakovaným vstupem
Čerpadlo (žádné stříkačky, 2 kanály)
Vstřikovač reaktantů
Mikroreaktor
Trubicový reaktor
Reaktor pro pevné látky
Regulátor teploty Asia Chip Climate Controller
Topný modul Asia
Adaptér čipu pro topný modul
Adaptér kolonového reaktoru pro topný modul
Adaptér trubicového reaktoru pro topný modul
FLLEX
Ovládání tlaku
Vzorkovací a ředící modul Asia
Modul pro sběr produktů
Automatizovaný sběrný modul
Modul automatizace
Software Asia Manager PC

Standardní    Volitelný