Moduly Asia

Asia je modulární systém, což umožňuje nákup jednotlivých samostatných modulů až ve chvíli, kdy je vaše aplikace vyžaduje a přidat tak k již existujícímu systému nové funkce.

Manuální průtočná chemie Automatizovaná průtočná chemie Optimalizace procesů
Asia 110 Asia 120 Asia 130
Asia 210 Asia 220 Asia 230
Asia 310 Asia 320 Asia 330
Zásobárna s tlakovaným vstupem
Čerpadlo (žádné stříkačky, 2 kanály)
Vstřikovač reaktantů
Mikroreaktor
Trubicový reaktor
Reaktor pro pevné látky
Regulátor teploty Asia Chip Climate Controller
Topné těleso Asia
Adaptér čipu pro topné těleso
Adaptér reaktoru pro pevné látky pro topné těleso
Adaptér trubicového reaktoru pro topné těleso
FLLEX
Ovládání tlaku
Vzorkovací a ředící modul Asia
Modul pro sběr produktů
Automatizovaný sběrný modul
Modul automatizace
Software Asia Manager PC

Standardní    Volitelný   

Vstup vzorků

Systémy Asia mohou být provozovány jako výrobní zařízení, kdy jsou reaktanty pumpovány čerpadlem, nebo provádět syntézu v malém měřítku díky vstřikování reaktantů ze vzorkovacích smyček.


asia

Zásobárna s tlakovaným vstupem

Tento modul udržuje inertní plyn ve čtyřech nádobách pod tlakem, což umožňuje použití reaktantů citlivých na vzduch a zabraňuje tvorbě bublin při čerpání.asia

Čerpadlo (žádné stříkačky, 2 kanály)

Dvě velmi chemicky odolná kontinuální čerpadla produkují průtok od 1µl/min do 10ml/min (každé). Tlak je stanovený na 20 barů (300psi) s integrovaným tlakovým PTFE senzorem.asia

Vstřikovač reaktantů

Dva vstřikovací ventily o objemu 1ml, 5ml nebo 10ml je možné ovládat manuálně nebo plně automatizovaně.Průtočné reaktory

Pro optimalizaci reakcí nebo přípravnou syntézu nabízí systémy Asia široký výběr reaktorů pro chemii průtočnou i chemii pevných látek.


asia

Skleněné mikroreaktory Asia

Tento modul udržuje inertní plyn ve čtyřech nádobách pod tlakem, což umožňuje použití reaktantů citlivých na vzduch a zabraňuje tvorbě bublin při čerpání.asia

Trubicové reaktory Asia

Dostupné v PTFE a nerezu o objemech 4ml nebo 16ml. Tyto reaktory jsou ideální pro rozšíření aplikací.asia

Reaktory Asia pro pevné látky

Umožňují použití pevných reaktantů, katalyzátorů a sběrných činidel. Je možné je zacvaknout do topného tělesa.Regulátory teploty

Systémy Asia nabízí možnost ohřevu a chlazení mikrtoreaktorů pomocí regulátoru teploty Asia Chip Climate Controlleru a flexibilnímu topnému modulu Asia, ke kterému lze pomocí adaptérů připojit kolonové reaktory, trubicové reaktory nebo skleněné mikroreaktory.


asia

Regulátor teploty Asia Chip Climate Controller

Tento systém fungující na základě Peltierova jevu umožňuje chlazení a ohřev mikroreaktorů od -15°C do 150°C bez termostatu a zdroje studené vody.asia

Topný modul Asia

Dostupné v PTFE a nerezu o objemech 4ml nebo 16ml. Tyto reaktory jsou ideální pro rozšíření aplikací.Po reakci

Ovládání tlaku je umístěné za reaktorem, což umožňuje přehřívání. Další aplikace po reakci jsou práce s kapalnou složkou a/nebo kontinuální odebírání vzorků.


asia

Asia FLLEX

FLLEX umožňuje kontinuální práce s kapalnou složkou. Pokročilou membránovou technologií je možné rozdělit široké spektrum dvoufázových směsí.asia

Ovládání tlaku Asia

Pro zajištění extrémně rychlých reakcí je regulován laboratorní přívod plynu k vytvoření tlaku 20 barů (300psi) na reakci.asia

Vzorkovací a ředící modul Asia

Tento modul automaticky odebírá 5µl vzorek z reakce, ředí ho a předá do UPLC/LCMS ke kontinuální analýze každé reakce.Sběr produktů

I bez PC je možné odebírat manuálně nebo automaticky vzorky jedné reakce nebo více experimentů zároveň.


asia

Sběrný modul Asia

Sběrný modul Asia je ovládaný pístovým čerpadlem. Umožňuje odklonění odpadních látek, automatizovaný sběr jednoho produktu, nebo manuální sběr více produktů.asia

Automatizovaný sběrný modul

Modul lze ovládat pístovým čerpadlem nebo softwarem Asia Manager PC. Automatizovaný sběrný modul odklání odpadní látky a odebírá vzorky z několika reakcí do separátních viálek nebo nádobek.Automatizace

Manuálně ovládané systémy jsou Asia 110, 120 a 130. Systémy Asia 210, 220 a 310 jsou automatizovány čerpadlem Asia. Systémy s více reaktory plně ovládané pomocí PC jsou Asia 230, 320 a 330.


asia

Automatizátor Asia

Připojením modulů k automatizátoru umožní Pístovému čerpadlu Asia a softwaru ovládat moduly a automatizovat tak reakce.asia

Software Asia Manager PC

Připojte automatizátor k PC a plně automatizujte všechny pokusy, ukládání veškerých naměřených dat a kreslení grafů.