Optimalizace procesů Asia

Systémy průtočné chemie série Asia 3 jsou plně automatizované a ideální pro optimalizaci procesů. Všechny produkty reakcí mohou být odebrány a analyzovány samostatně a parametry (reakční doba, teplota a poměr reaktantů) lze jednoduše měnit. Existují 3 předem konfigurované systémy série Asia 3. Liší se cenou a možnostmi využití.

Průtočný systém Asia 310


Zásobárna reagentů a rozpouštědel

2 chemicky odolné kanály hladce fungujících čerpadel

2 automatizované vstřikovací smyčky pro reagenty

Skleněný mikroreaktor s topným a chladícím modulem

Ovládání zpětného tlaku při přehřívání

Modul sběru produktů

Automatizace podmínek reakcí a sběru

Více informací zjistíte zde. (EN)

Průtočný systém Asia 320


Vlastnosti systému 310 plus

Dodatečné 2 kanály čerpadla

Dodatečné 2 automatizované vstřikovací smyčky pro reagenty

Modul pro ohřev mikroreaktorů na vysoké teploty

Reaktor pro pevné látky s adaptérem pro ohřev

Trubicový reaktor pro přípravy s adaptérem pro ohřev

Software pro plné ovládání pomocí PC

Více informací zjistíte zde. (EN)

Průtočný systém Asia 330


Vlastnosti systému 320 plus

Práce s kapalnou složkou s za toku

Modul pro ředění a vzorkování při kontinuální analýze

Více informací zjistíte zde

Více informací zjistíte zde. (EN)


Moduly Asia

Systém je modulární, což umožňuje nákup jednotlivých modulů, vlastní nastavení systémů a přidání modulů k již existujícím systémům. Systém se průběžně může přizpůsobovat vyvíjejícím se požadavkům vaší aplikace. Níže uvedená tabulka znázorňuje obsah jednotlivých systémů série Asia 3.


Asia 310 Asia 320 Asia 330
Zásobárna s tlakovaným vstupem
Čerpadlo (žádné stříkačky, 2 kanály)
Vstřikovač reaktantů
Mikroreaktor
Trubicový reaktor
Kolonový reaktor
Regulátor teploty Asia Chip Climate Controller
Topný modul Asia
Adaptér čipu pro topný modul
Adaptér kolonového reaktoru pro topný modul
Adaptér trubicového reaktoru pro topný modul
FLLEX
Ovládání tlaku
Vzorkovací a ředící modul Asia
Modul pro sběr produktů
Automatizovaný sběrný modul
Modul automatizace
Software Asia Manager PC

Standardní    Volitelný