Atlas systémy pro vialky a baňky

duplikovane_systemy

Systém Atlas Sodium


duplikovane_systemy

Stanice paralelních reaktorů Orbit 6 a 12


Systémy Atlas Lithium a Sodium automatizují reakce v baňkách. Topná deska Atlas a Atlas Stacking Dry Bath rychle zahřívají obsah baňek (50ml až 1l), zatímco vnějšího povrchu je možné se bezpečně dotknout.


Informační video o systémech Atlas pro vialky a baňky (Více videa...)


Systémy Atlas lze použít na široké spektrum aplikací:

Svorka automaticky zarovná různé druhy baněk do suché lázně. Otočením ovládacího knoflíku změníte rychlost magnetického míchadla a teplotu topné desky.

Jednoduchým zasunutím lze systémy rozšířit o hřídelové míchadlo Scorpion pro viskózní roztoky nebo větší množství pevných částic a teplotní čidlo měřící teplotu uvnitř reakce.

Tepelnou desku Atlas je možné nahradit topnou a chladící deskou, jejíž termostat umožňuje regulaci teploty pomocí základny.

Pístové čerpadlo Atlas umožňuje automatizované dávkování reagentů nebo vlastní regulaci parametrů reakce, včetně pH a teploty. Pístové čerpadlo Atlas lze ovládat samostatně nebo pomocí základního modulu, lze jej nakonfigurovat do dvou nezávislých doplňovacích proudů, jednoho kontinuálního proudu nebo na automatický odběr vzorků.

Atlas Pístové čerpadlo je univerzální systém pro volumetrické dávkování a odběr vzorků. Umožňuje vyžití dvou nezávislých doplňovacích proudů, jednoho kontinuálního proudu, odběru vzorků z reakcí, regulace pH a dávkování závislého na teplotě. Čerpadlo se skládá ze dvou pístů a ventilů s několika vstupy a je možné ho ovládat z předního panelu pomocí modulu Reactor Master, základní jednotky Atlas nebo PC softwaru.

Pro paralelní baňky je možné nahradit Stacking Dry Bath trojitou lázní. Pro paralelní viály nebo zkumavky je možné jej nahradit viálovými lázněmi nebo systémy Orbit, pokud je potřeba zpětný tok nebo inertní prostředí.

Systém Orbit je dostupný ve variantách pro 6 zkumavek (45ml) a 12 zkumavek (10ml) a nabízí možnost efektivně využívat paralelní chemie s jednoduše dostupnými zkumavkami.

Základní modul systému Atlas také umožňuje tvorbu, úpravy a ukládání profilů chlazení, ohřevu, míchání a přidávání reaktantů s celkovým sběrem a ukládáním dat. Ovládejte více systémů současně pomocí současně AtlasPro více informací o systémech Atlas pro vialky a baňky nás kontaktujte