Reakční kalorimetr Atlas
custom

custom

Atlas Kalorimetr je jednoduše ovladatelný a vysoce výkonný systém. Metoda měření: Kalorimetrie tepelného toku (HFC) nebo Proudová kompenzační kalorimetrie. Zobrazení grafické zavislosti Výkonu a Entalpie snadno a rychle.

V kombinaci s jednoduchou konfigurací reakčních teplot, dávkovaného množství a varovné signalizace poskytuje chemickým laboratořím snadný, bezpečný a přesný kalorimetrický systém. Kalorimetr vznikne rozšířením standardního systému Atlas Potasium, obsahuje napájecí zdroj a inteligentní Atlas software, který umožňuje vytvářet grafy během několika vteřin.

Pro více informací o kalorimetru Atlas, prosím shlédněte video níže.
Výhody a specifikace:
 • Plně automatizovaný: Regulace teploty, nastavení a provoz jsou plně automatizovány
 • Vynikající ovládání: Pokroková PID regulace a výkonný termostat umožňují přesný izotermický výkon
 • Přesný: Vakuové opláštěné nádoby, automatizovaná kalibrace a citlivé RTD teplotní čidla poskytují extrémně vysoké přesnosti výsledků.
 • Provoz bez dozoru: Automatické dávkování gravimetrických a volumetrických činidel je velmi snadné.
 • Vysoký výkon míchačky: Vysoký výkon míchání umožňují získat lepší konzistenci a stabilní finální produkt
 • Snadná analýza: Snadno ovladatelný software umožňuje zakreslit grafy výkonu a entalpie pouze jedním kliknutím
 • Rychlý: Montáž pouze zacvaknutím spojů - snadno a rychle bez nutnosti použití nářadí. Nádoby lze vyměnit pod 1 minutu.
 • Flexibilní: Stejné vybavení a software lze použit pro HFC nebo PCC, což chemikům umožňuje vybrat nejlepší metodu pro reakci.


calorimeter

Kalorimetrický systém Atlas s gravimetrickým dávkováním

calorimeter

Nádoba s topným tělesem pro HFC kalibraci nebo PCC řízení


calorimeter

Kalorimetrický systém Atlas s volumetrickým dávkováním


Funkce systému Atlas HFC a PCC

Atlas PC Software nabízí snadný provoz kalorimetru. Nastavení parametrů jako reakční teplota, dávkovaná množství, očekávaný výkon (např. středně endotermní; silně exotermní) a alarmy (které spouští další kroky) jsou definovány ve snadno použitelném průvodci.

Při spuštění experimentu je vše řízeno automaticky včetně stabilizace na požadovanou reakční teplotu, dávkování reagencii a v případě HFC navíc spuštění kalibrace před a po experimentu. Během celého procesu není nutný zásah uživatele. Všechna data jsou kontinuálně ukládána do CSV souboru a je zobrazován graf v reálném čase.

Software automaticky zohledňuje kalibraci, kompenzuje odchylky entalpie od izotermických podmínek. Analýza se provádí jednoduše pomocí softwaru Atlas. Jediným kliknutím vykreslí graf závislosti energie a Entalpie.Technická specifikace - Atlas Calorimeter
 • Výměné duplikované nádoby: 100ml, 250ml, 500ml, 1 litr a 2 litry s vakuovým vnějším pláštěm v celé řadě profilů (kulové, kónické, válcové, elipsové nebo dle požadavků)
 • Teplotní rozsah: -40°C to 150°C doporučený pro kalorimetrii (možno i do 200°C)
 • Přesnost: obvyklá 1 – 5% (v závislosti na nastaveném času a vnějších podmínkách)
 • Použité metody: kalorimetrie tepelného toku (HFC) nebo proudová kompenzační kalorimetrie (KCP)
 • Rozměry : šířka 40cm (16”)
 • Chemická odolnost: Sklo, PTFE a další fluorované polymery
 • Maximální výkon reakce: max. 100 W/litr (50W pro KCP)
 • Bezpečnostní prvky: Varování, alarmy a automatické vypnutí lze nastavit pro celý experiment i pro jednotlivé fáze procesu
 • Možnosti míchání: Kotva, vrtulové míchadlo, lopatkové oběžné. Provedení ve skle nebo PTFE. 0-800 ot (až 11 Ncm) nebo 0-1000 ot (až 90Ncm)
 • Volitelné termostaty: Julabo, Huber, Lauda, Haake
 • Dodávaná sestava:
  • Standardní Atlas Potasium systém plus:
  • Atlas Software pro PC
  • Atlas kalorimetrický software upgrade a Atlas reporting software
  • Atlas port pro řízení cirkulačního termostatu
  • Nádoby s vakuovým pláštěm (viz níže)
  • Reakční teplotní čidlo s rychlou odezvou
  • Měřící čidlo pláště? Tj (jacket in) měřící čidlo s adapterem a izolovaným krytem
  • Zdrojová jednotka ohřívače s portem řízena z PC
  • Reaktorový topný segment
 • Možnosti dávkování: Ruční dávkování, pístové čerpadlo pro automatické dávkování objemu nebo peristaltická pumpa a váha pro gravimetrické dávkování
 • Další možnosti senzorů: pH elektroda, in-situ FTIR senzor, tlakový a zákalový senzor atd.


Seznam dílů

Popis:
Atlas Potassium (bez obvyklého teplotního čidla)
Atlas Software 1
Atlas Kalorimetrický Software Upgrade
Atlas Reporting Software
TTI Napájecí zdroj pro kalorimetr (230V) / (115/V)
Topná tyč
Teplotní čidlo
RTD teplotní čidlo s rychlou odezvou
RTD – nerez 100mm x 3mm
Duplikovaná nádoba s vakuovým pláštěm
Velcro olejová přípojka ( balení po 2ks)
příslušenství
Atlas Pistové čerpadlo
Katalogové číslo:

2300102
2600003
2600002
2200141 / 2200151
Viz. katalog vsádkových reaktoru 2012
2101021
Viz. katalog vsádkových reaktoru 2012
2101593
Viz. katalog vsádkových reaktoru 2012
2200008

2200072


Ke stažení:

Brožura k Atlas Kalorimetru (EN)
Brožura Atlas (EN)
Katalog vsádkových reaktorů Syrris 2012 (EN)


Video

Kalorimetr Atlas
Duplikované reaktory Atlas
Přehled systémů AtlasPro více informací o systému Atlas Kalorimetr a jeho výhodách nás kontaktujte