asia

frxchip

FRX mikroreaktor chip

frx_fllex_modul

FRX FLLEX modul

Průtočná chemie se stává jednoduše aplikovatelnou, cenově dostupnou, pochopitelnou a výdělečnou díky FRX systému firmy Syrris. Tento systém je tvořen mnoha moduly, které lze spojit k získání jednoduchých, ale zároveň účinných systémů průtočné chemie.Výhody FRX:
  • Urychlení reakcí: Zahřáním nad odtokem jsou reakce urychleny až 100-krát: 100°C pro dichlormehtan, 150°C pro acetonitril a 170°C pro vodu.
  • Čistší reakce: Díky skvělé reprodukovatelné kontrole reakcí a možnosti použít reagencie, katalyzátory a sběrná činidla se zmenšuje množství nečistot.
  • Kontinuální práce s kapalnou složkou: Modul FLLEX umožňuje smíchání dvou nemísitelných složek a jejich opětovné oddělení za chodu ihned po ukončení reakce.
  • Bezpečné reakce: Naráz reaguje jen malé množství reaktantů, čímž se minimalizuje tvorba rizikových meziproduktů a tepla
  • Rychlý vývoj: Za použití malého množství substrátu je možné rychle měnit reakční dobu, teplotu a ekvivalenty.
  • Navýšení objemů: Je možné vyrobit až kilogramy produktu přes noc. Velký rozsah teplot: od -20°C do 200°C
  • Chemická odolnost: Díly ze skla a PTFE je možné použít na velkou škálu procesů průtočné chemie.
  • Kompaktní: Systémy FRX bez problémů zapadnou do standardní digestoře.


Systémy FRX

Všechny systémy FRX se ovládají jednoduše, intuitivně a bez dodatečných nástrojů. Konfiguraci systému lze změnit během několika málo sekund tak, aby vyhovovala různým reakcím.

frx100

FRX100

Systém FRX100 je prvním stupněm navrženým pro uvedení do průtočné chemie. Kombinuje výkon FRX čerpadel s trubicovým reaktorem o objemu 4ml (dostatečně malý pro vývoj reakcí, ale dostačující pro preparativní experimenty). Systém obsahuje tlakový modul, díky kterému je možné provádět experimenty za teplot vyšších než je teplota varu rozpouštědel a sběrný modul, který sbírá frakce produktů během průběhu reakce.

frx200

FRX200

FRX200 je kombinací několika typů reaktorů (mikroreaktory, trubicové reaktory a kolony pro pevné skupenství) s možností jednoduchého přidání reaktantů a odběru produktů. Tento systém je ideální pro vylepšení vašich průtočných reaktorů. Umožňuje počáteční vývoj v malých reaktorech a preparační reakce ve větším měřítku. Při zařazení kolon pro pevnou fázi, je možné používat pevné reagenty, katalyzátory a sběrná činidla.

frx300

FRX300

FRX300 už je kompletní pracovní stanice, na které je možné realizovat mnoho druhů průtočných reakcí. Přidáním modulu FLLEX získáte možnost připravovat a zpracovávat materiály automaticky.

frx400

FRX400

FRX400 je největší a nejvariabilnější sada FRX systémů, která umožňuje ohřev a chlazení při kontinuálním zpracovávání objemů od 62µl do 16ml.