Atlas Paralelní systémy
parallel systems

parallel systems

Paralelní systémy Atlas jsou stanice s pozicemi pro až 8 duplikovaných reaktorů Atlas nebo baněk, které jsou všechny ovládané z jednoho počítače. Nabízejí plné nezávislé ovládání a ukládání dat pro všechny parametry reakcí (teplota, rychlost míchadla, pH, dávkování, tepelný tok, turbidita atd.), díky čemuž jsou ideální pro optimalizaci procesů. • Celkové paralelní ovládání: Celkové na sobě nezávislé ovládání až 8 Atlas paralelních systémů (viz. obrázek) je možné pomocí jednoho počítače. Ovládejte stejné, nebo rozdílné systémy současně.
 • Zcela flexibilní: Vyberte si objem reaktoru od 50ml do 5l. Reaktory paralelních systémů Atlas mohou také být odděleně ovládány počítačem nebo z předního panelu.
 • Jednoduše ovladatelný software: Tento software umožňuje jednoduchou konfiguraci přístrojů pomocí rozhraní „drag and drop“ – „táhni a pusť“, ve kterém lze tvořit, měnit a ukládat návody k reakcím.
 • Rychle vyměnitelné nádoby: Jednotka vypuštění oleje, svorka nádob a rychlé spoje vedení oleje umožňují výměnu duplikovaných nádob bez nástrojů během minuty.
 • Ovládání cizích přístrojů: Inteligentní software je schopný ovládat krom hardwaru Atlas i přístroje jiných výrobců s portem RS232: Čerpadla, váhy, termostaty, měřiče průtoku, regulátory vakua, FTIR sondy, FBRM sondy a jiné.
 • Bezpečné: Neustálá kontrola kreslení grafů podle snímaných dat s možností pohotovostního ovládání a jednoduchého nastavení alarmů.
 • Jednoduché ovládání a ukládání dat: Experimenty lze modifikovat za chodu. Data jsou automaticky ukládána do jednoho .csv souboru a je možné kreslit grafy v reálném čase, což zjednodušuje analýzu.


atlas-paralel

Atlas Parallel Software 1

atlas-paralel

Sestava tří Atlas systémů s volumetrickým dávkováním


atlas-paralel

Více systémů Atlas Potassium


Atlas Parallel Software

Atlas Parallel Software zabezpečuje celkové ovládání systémů, konfigurací a analýzy. Otvírá několik souběžných Atlas Software (2300102) oken a přiřazuje jednotlivé přístroje ke konkrétním systémům. Pevné body, přírůstky nebo pokročilé nastavení reakčních parametrů je možné zvolit pro každý systém samostatně s možností pohotovostního ovládání a jednoduchého nastavení alarmů. Experimenty lze modifikovat za chodu. Data ze všech systémů je možné zobrazit v oknech Atlas Softwaru a ukládají se do jednoho společného .csv souboru.Výběr z dostupných reaktorů Atlas Parallel:
 • Parallel Atlas Lithium: Automatizuje zahřívání a chlazení reakcí v baňkách s magnetickým míchadlem.
 • Parallel Atlas Sodium: Automatizovaný systém pro baňky s regulací teploty a hřídelovým míchadlem.
 • Parallel Atlas Potassium: Plně automatizované laboratorní reaktory s objemem od 50ml do 5l pro duplikované reakce.


Atlas Potassium je základem pro tyto systémy:
 • Parallel Atlas volumetrické dávkování: Přidáním různých pístových čerpadel lze dosáhnout dávkování závisející na teplotě nebo pH.
 • Parallel Atlas gravimetrické dávkování: Váha a peristaltické čerpadlo zaručují přesné gravimetrické dávkování do reaktoru.
 • Parallel Atlas turbidita: Umožňuje sledování a ovládání krystalizačních procesů, emulsí, suspenzí atd.
 • Parallel Atlas sledování a regulace pH: pH může být sledováno, regulováno a naměřená data ukládána.
 • Parallel Atlas Vzdálené upevnění: Umožňuje upevnit reaktory do objemu 5l na laboratorní stojany (scaffolding = lešení).
 • Parallel Atlas Monitorování reakcí: Přesně monitoruje ?T.
 • Parallel Atlas Kalorimetr: Jednoduše ovladatelné kalorimetry měří hodnoty výkonu a entalpie pomocí kalorimetrie tepelného toku nebo proudové kompenzační kalorimetrie.
 • Parallel Atlas SonoLab: Plně automatizované ultrazvukové systémy pro sonokrystlizaci, sonomletí a sonochemické procesy
 • Parallel Atlas FT-IR spektrometr: Vysoce výkonné FT-IR spektrometrové systémy pro vnitřní monitorování reakcí.


Specifikace

Software Atlas Parallel zaručuje, že funkčnost paralelních systémů je stejná jako funkčnost jednotlivých systémů. Pro bližší informace o paralelních systémech navštivte stránky příslušných samostatných systémů Atlas.Ke stažení:

Leták Atlas Parallel reaktorové systémy (EN)
Brožura Atlas (EN)
Katalog vsádkových reaktorů Syrris 2012 (EN)


Video

Duplikované reaktory Atlas
Přehled systémů Atlas


Pro více informací o paralelních systémech Atlas a jiných produktech Atlas nás kontaktujte