Zünd Connect

Zünd Connect

Monitorovací nástroj Zünd Connect pomáhá uživatelům rozpoznat potenciální oblasti pro optimalizaci procesu digitálního řezání. Zünd Connect shromažďuje výrobní data z integrovaných řezacích systémů do smysluplných klíčových ukazatelů výkonu, jako jsou kapacita stroje, dostupnost a celková efektivita zařízení.

Zvýšení produktivity

Vysoká vytíženost stroje a produktivita jsou zásadní pro ziskové digitální řezání. Zde přichází na řadu Zünd Connect. Webový monitorovací nástroj poskytuje údaje o vytížení řezacího katru na první pohled a za všech okolností. S Zünd Connect máte přístup ke spolehlivým klíčovým ukazatelům výtíženosti, které můžete použít k lepší optimalizaci výrobních postupů a ke zvýšení produktivity.

Úvodem

Webové rozhraní zobrazuje zpracovaná výrobní data, např. dny se nízkým využitím stroje. Uživatel si může vybrat různá zobrazení a přepínat mezi nimi, aby porovnával indexy celkové efektivity zařízení (OEE), dostupnosti a kapacity. Data lze filtrovat pro jednotlivé směny, aby bylo možné porovnat jejich produktivitu s výkonem jiných směn a identifikovat možnou potřebu školení.

Seznam úloh

Seznam úloh obsahuje seznam zpracovaných úloh, jejich obsah, potřebný čas k jejich zpracování a uřezanou vzdálenost v každé úloze. Diagramy ukazují doby zpracování pro jednotlivé materiály, nástroje, metody a samotné nože. Sloupcové grafy pro různé materiály, například znázorňují čas strávený zpracováním každého z nich během zadaného času.

Detekce ztrát

Tento diagram zobrazuje časové ztráty. Ukazuje například, kdy  došlo ke ztrátě v důsleku přerušení výroby. Tyto ztráty představují bubliny. Větší bublina znamená větší ztrátu. Ztráty z hlediska dostupnosti a kapacity jsou uvedeny samostatně. To umožňuje určit a blíže prozkoumat úlohy, u kterých jsou časové ztráty nejvyšší. Detekce ztrát umožňuje uživateli zkoumat konkrétní časové úseky, materiály a nástroje, které mohou být spojeny s přerušením činnosti stroje.

Statistika přerušení

Statistika přerušení zobrazuje příčiny přerušení. Uživatel může filtrovat podle denní doby, materiálu, metody nebo nástroje. Tento statistický pohled ukazuje, kolik hodin během zadaného období řezací systémy neprodukovaly z důvodu přerušení činnosti stroje.

REST-API

REST-API (Representational State Transfer - Application Programming Interface) lze použít k získávání produkčních dat shromážděných funkcí Zünd Connect pro jejich integraci do podnikových informačních systémů (například : MIS nebo ERP). Kromě toho lze rozhraní použít i pro dotazování na výrobní data z jiné aplikace, např. MS Excel, a jejich hlubší vyhodnocení.

Proč využívat Zünd Connect?

  • Pomáhá určit oblasti ve výrobním pracovním postupu, které vykazují potenciál pro zlepšení.
  • Poskytuje vizuální znázornění toho, jak často byly používány různé materiály, nástroje, metody nebo nože, a identifikuje možné zdroje chyb.
  • Nabízí odpovědi na otázky jako „Kdy nejčastěji dochází k přerušením?“, „Kdy jsou období nevyužité kapacity stroje?“ a „Kolik času strávíte nastavováním a přepínáním?“
  • Pomáhá identifikovat směny, které by mohly mít prospěch z dalšího proškolení.
  • Pomáhá rozpoznat příčiny v často se vyskytujících přerušeních.
  • Identifikuje potenciální potřebu dalšího personálu nebo přidání dalších automatizačních funkcí ke stávajícímu řezacímu zařízení.

Zünd Connect je k dispozici ve verzi „Monitor“ a „Analyzer“. Jak název napovídá, verze „Monitor“ se skládá z grafického zobrazení celkové účinnosti zařízení a je k dispozici zdarma pro všechny uživatele ZCC.

"Analyzer" poskytuje uživateli nástroje pro analýzu výrobních dat a identifikaci zdroje ztrát. "Analyzer" umožňuje analyzovat pracovní tok řezání a vytvářet doporučení pro zlepšení.