Další programy

Nabídku dalších programů, buď spolupracujících se ZCC nebo zcela samostaných, které si řeší i vlastní ovládání plotru, Vám rádi poskytneme na vyžádání.

Můžete nás kontaktovat zde.

Z nabízených programů vybíráme:

zdc

ZDC - Zünd Design Center

ZDC je plugin do programu Adobe® Illustrator® pro vytváření třírozměrných  konstrukcí obalů a reklamních stojanů vyráběných z kartonu, vlnité lepenky a sandwichových materiálů.

Jádrem ZDC je komplexní knihovna konstrukcí, z které si uživatel vybere typ konstrukce a po zadání parametrů (rozměrů, tloušťky materiálu, ...) vznikne již požadovaná konstrukce. Do té si následně může přidat další designové prvky, umístít  tištěnou grafiku, apod. 

GTK

GTK Cut

GTK Cut je konstrukční program typu CAD, který mimo jiné obsahuje i modul pro vlastní zpracování na plotru. V jeho případě tedy není nutné mít současně i program ZCC.  Tento program je k dispozici v různých verzích a s různými přídavnými moduly. Takto je možno vybrat pouze ty funkce, které jsou pro vaši výrobu skutečně nutné a tím docílit dobrého poměru funkce/cena. Pokud během rozšíření Vaší výroby zjistíte, že vám některá funkce chybí, lze ji jednotlivě dokoupit. 

Programy pro přípravu předtištěných úloh

Tyto programy slouží pro jednoduchou přípravu tiskových a řezných dat.  Nástroje jsou propojitelné se softwarem ZCC z něhož poté využívají i materiálovou databázi. Umožňují naimportovat grafická data z mnoha různých vektorových i bitmapových formátů. Vybrat příp. vytvořit či upravit ořezovou linii, upravit měřítko, vybrat pro další zpracování pouze část původní grafiky,... U větších objektů provedou rozdělení na panely dle formátu zpracovávaného materiálu. V případě menších objektů z optimalizují jejich rozmístění na zvolený arch materiálu. Vložením registračních značek a čárových kódů zajišťují dokonalé provázání tisku s fází řezání. Výstupem jsou připravená data pro tiskový systém a řezací data odeslaná ke zpracování do fronty úloh na řezacím plotru.

prepare-it

Mezi zástupce těchto programů patří:

prepareit                     prep center