ZCC - Software pro digitální řezání

Efektivní zpracování

ZCC Zünd Cut Center V4 je ovládací a řídící software řezacích plotrů Zünd, mimo vlastního plotru řídí i přidružené systémy pro nakládání materiálu a odběr zpracovaných produktů.  Software automatizuje váš výrobní proces, od importu dat, přes optimalizaci až po řízení plotru a monitorování výroby.

Nová verze Zünd Cut Center je vhodná, nejen pro nováčky v digitálním řezání, ale pro každého, kdo chce být nebo již je odborníkem.

Jednoduše a intuitivně

Díky použití dotykové obrazovky je ovládání nového ZCC velmi snadné. Celé nastavení je rozděleno do logicky navazujících kroků.  Záložky provádějí operátora krok za krokem přípravou výroby a ovládáním řezacího plotru. Snadné použití minimalizuje čas potřebný na přípravu úloh a výrazně zkracuje dobu školení nových operátorů.

Na míru Vašim potřebám

Přepracované ZCC je modulárnější než kdy dříve. Kupujete pouze softwarové komponenty, které skutečně potřebujete pro Váš výrobní proces. Kdykoli můžete přidat další možnosti nebo přejít ze základní edice na pokročilou. ZCC roste spolu s Vašimi potřebami.

Softwarové komponenty lze flexibilně distribuovat. V závislosti na preferovaném pracovním postupu mohou Cut Server a Cut Editor běžet na jiných počítačích než Cut Center. To umožňuje oddělit úkoly při přípravě úlohy od úkolů ve výrobě. Cut Server tak zůstává vždy k dispozici pro provádění úkolů, nezávisle na počítači, na kterém je stroj spuštěn.

Standardizace zvyšuje kvalitu

Uložené parametry materiálu a předdefinovaná nastavení pro import vektorových dat zajišťují vysoký stupeň standardizace v procesu řezání. Standardizované výrobní procesy vedou k výrazně vyšší kvalitě při výrobě opakovaných zakázek. Rychlá a snadná příprava řezných souborů zároveň snižuje ruční práci při předtiskové přípravě na minimum. Uživatel těží z úspor z rozsahu, z hlediska nákladů a produktivity.

Automatizované řezání šetří Vás čas a peníze

ZCC kouzlí v automatizaci. Autonomně a inteligentně třídí zakázky podle kritérií, jako je materiál, způsob zpracování a termín dodání. Úlohy s tištěnými materiály se automaticky načítají pomocí předtištěných QR kódů. Pokud žádné nejsou, jako je tomu u nepotištěných materiálů, lze pořadí, ve kterém mají být úlohy zpracovány, snadno definovat pomocí funkce dávkového zpracování. Optimalizuje průběh řezu, snižuje dráhu nástroje a zkracuje dobu výroby. Rychlé složky minimalizují ruční zadávání a urychlují přípravu úloh.

Zvýšení produktivity při digitálním řezání

Jeden řezací plotr Zünd nyní dokáže řezat různé úlohy současně – nová funkce, která dále zvyšuje vaši produktivitu.

Kompletní balíček péče ZCC

S údržbou softwaru je o vás vždy postaráno. Údržba softwaru je standardní součástí softwaru. Máte zaručeno, že obdržíte aktualizace softwaru s nejnovějšími funkcemi a upgrady, jakmile budou vydány, což znamená, že vždy používáte nejnovější a nejlepší verzi. Nemusíte se bát, když změníte softwarové prostředí ve vaší firmě. S údržbou softwaru je zaručen bezproblémový zážitek ze softwaru.

Importujte (téměř) jakýkoli formát dat

Není pochyb o tom, že každý den dostáváte výrobní data v různých formátech souborů. Jejich optimalizace při přípravě je často časově náročný úkol. Proto jsme vyvinuli ZCC, abychom byli schopni interpretovat téměř jakýkoli vektorový formát souboru, ať už DXF, PDF, EDP, AI nebo cokoli jiného.