Řezací plotr G3 - moduly a nástroje

NMM - Vysekávací modul

Vysekávací modul

Vysekávací modul umožňuje efektivní a spolehlivé vysekávání symetrických (kruhových) otvorů nebo zástřihů do různých materiálů, např. kůže, guma a syntetické materiály. Modul umožňuje upnout dva vysekávací nástroje různých průměrů (od Ø 0,5 mm do 5,5 mm) a různé tvrdosti ocelí (HSS, karbid).

Pro dosažení vysoké spolehlivosti a kvalitních výsledků, je vysekávání kruhových otvorů doprovázeno rotací nástroje. Odpadní materiál z odvorů je odsáván do snadno vyjímatelné nádoby na zadní straně modulu.

Vysekávací modul obsahuje též modul pera pro kreslení a popis.

Hlavní přednosti

  • Možnost popisu a pouhého propíchávání
  • Excelentní a stálá kvalita vysekávaných otvorů
  • Vysekávání zástřihů nebo kruhových otvorů
  • Velký počet firmou Zünd  dodávaných vysekávacích nožů
  • Průměr vysekávaných otvorů 0.5 - 5.5 mm

Varianty modulu

  • NMM
    2 vysekávací nástroje
    1 popisovací jednotka