ZCC - Software pro digitální řezání

Cut Queue - fronta a správa úloh

Fronta úloh je modul sloužící ke správě výrobních dat. Zobrazuje přehled rozpracovaných, čekajících a dokončených úloh. Umožňuje mimo jiné měnit prioritu zpracování úloh, seskupit úlohy ze stejného materiálu do dávky, poskytuje náhled úlohy a také časový odhad  u čekajících a skutečný čas zpracování u dokončených úloh.

Uživatelsky příjemné a přehledné rozhraní

Jedním z hlavních cílů programu ZCC je usnadnění používaní řezacích plotrů Zünd. Uživatelské rozhraní se vyznačuje jednotným jasně pochopitelným stylem ovládání a pro lepší pochopení stavu stroje  je doplněno o názorné ilustrace. Možnost přepnutí rozhraní do českého jazyka je samozřejmostí. Přístup k funkcím programu může být přizpůsoben stupni znalostí operátora.

ZCC det qr

Zpracování dle QR kódu

QR – kód zefektivňuje digitální proces tvorby a zvyšuje celkovou produktivitu tím, že eliminuje potřebu získat data pomocí ručního snímače. Bez ohledu na pořadí, ve kterém jsou umístěny značky na řezacím stole jsou naskenovány ručně nebo automaticky. Když je grafika napolohovaná, integrovaná barevná kamera ICC načte QR – kód a umožní systému získat okamžité informace pro zpracování.

Informace získané prostřednictvím QR – kódu obsahují parametry o nástrojích. To umožňuje bezproblémové změny mezi jednotlivými kroky zpracování. Katr Zünd může být nastaven tak, že na jedné straně frézuje akrylové desky a na druhé straně stolu vyřezává a ryluje vlnitou lepenku. Toto zpracování probíhá bez zbytečného vyhledávání souborových a nástrojových změn.

ZCC import

Podporované formáty souborů

ZCC rozhraní umožňuje import souborů ze všech běžně používaných RIP systémů.
Z některých RIP systémů probíhá předání dat zcela samočinně, v dalších případech ZCC podporuje vektorově založené souborové formáty. Rychlé složky nebo Cut Editor zajišťují automatizovanou konverzi a import řezacích souborů z původních souborových formátů.

ZCC optimalizace

Optimalizace řezné cesty

Využijte nabídky automatické optimalizace řezu. Software automaticky provádí úpravy řezné cesty k dosažení nejefektnějšího výrobního času. Výchozí bod a směr řezu jsou automaticky zvoleny tak, aby se zamezilo zbytečným přejezdům nástroje nad materiálem.

Simultální příprava úlohy

V softwaru ZCC můžete připravovat další úlohy, zatímco katr zpracovává úlohy již vytvořené. Můžete mít otevřeno více oken současně pro přiřazení metod zpracování, nástrojů a výrobních kroků.

Optimalizace přeřezů

Software ZCC umožňuje optimalizovat přeřezy. Řezné cesty jsou upraveny na základě tloušťky materiálu a použitého nože.

Dávkové zpracování

Volba dávkového zpracování vám umožní zpracovávat úlohy v jakémkoliv pořadí. Vytvořte frontu úloh ve večerních hodinách a katr je přes noc zpracuje.

zcc časový odhad

Výpočet času zpracování

Čas zpracování je klíčová hodnota pro plánování výroby. Funkce výpočtu času Vás ušetří od úkonů měření času zpracování jednotlivých úloh. Fronta úloh Cut Queue sleduje čas zpracování pro každou fázi úlohy a u úloh ještě nezpracovaných Vám zobrazí odhadovaný čas zpracování. Kalkulace času Vám tak poskytuje nástroj pro efektivní plánování denní výroby. U dokončených úloh je vždy uložen skutečný čas zpracování, tuto informaci lze při opakovaném zpracování dané úlohy využít ke zpřesnění plánování.

Registrace

Registrace předtištěných úloh pro dokonalou shodu řezu s tiskem. Registrace okrajů deskových a rolovým materiálů pro přesné umístění úlohy na daný materiál.

OCC kamera - maximální efektivita

Montována nad řezacím systémem, zachytí všechny registrační značky v jednom snímku.

 

ICC kamera - maximální přesnost

Montována na modulové základně zachytí postupně tolik registračních značek, kolik je potřeba pro dokonalou shodu řezu s tiskem.

Dashboard

Webové rozhraní Dashboard Vám umožní sledovat výrobu přes webový prohlížeč ať už jste kdekoliv. Dává Vám přehled nejen nad konkrétními zpracovávanými úlohami, ale poskytuje i data statistická o stavu a vytížení stroje.

E-mailová notifikace

Nastavte požadované nástroje a nechte katr zpracovávat úlohy. Pokud bude katr potřebovat pozornost obsluhy, pošle upozornění e-mailem.

ZCC materiály

Materiálová databáze

Materiálová databáze je jedna ze základních částí programu ZCC.  Obsahuje řezné podmínky a doporučené metody zpracování pro celou řadu materiálů v různých tloušťkách. Všechny data obsažená v této databázi jsou výsledkem rozsáhlého testování prováděného oddělením R&D firmy Zünd.