ZCC - Software pro digitální řezání

ZCC - Edice a možnosti

ZCC Zünd Cut Center je řídicí software pro digitální řezání. Instaluje se na PC u řezacího plotru a je ovládacím centrem pro operátora.

ZCC Basic
ZCC Advanced
Ovládání plotru
Import vektorových dat
Optimalizace importovaných dat pro zpracování
Příprava úloh během probíhající produkce
Materiálově závislý výběr nástojů a procesních podmínek
Dávkové zpracování
Zpracování dle čárového kódu
Fronta úloh
Odhad času zpracování
Automatizovaný import dat přes rychlé složky
Výměna dat, komunikace s externími systémy
Emailové notifikace
Další součásti softwaru ZCC:
Cut Editor (volitelně)
Cut Server

 

Cut Editor

Cut Editor slouží k importu zdrojových souborů a jejich přípravě pro následné zpracování. Cut Editor může být instalován přímo na ovládacím PC u stroje nebo i na samostatném PC například v kanceláři. Volitelnou součástí Cut Editoru je automatické polohování dílů s důrazem na optimální využití materiálu. CutEditor může být kombinován s oběma edicemi softwaru ZCC.

Cut Server

Cut Server je požadovaná softwarová součást edice ZCC Advanced. Zajišťuje automatizovaný import dat přes rychlé složky, výměnu dat s jinými systémy (ERP, RIP atd.), výpočet odhadované doby zpracování a komunikaci mezi moduly Cut Editor a Cut Center. Další systémy lze napojit ke Cut Server pomocí formátu .zcc. Ten umožňuje dotazovat se na informace, jako jsou materiály, metody nebo odhadované doby zpracování. Tímto způsobem lze také přenášet úlohy ve formátu .zcc. Řada výrobců softwaru již nabízí standardní integraci se ZCC.