ZPC - Zünd PreCut Center

PreCut Center – ZPC jednoduchá a efektivní tvorba automaticky polohovaných úloh

PreCut Center usnadňuje přípravu a výstup dat. V několika krocích mohou uživatelé vytvářet plně automaticky polohované soubory úloh a automatizovat tak datový tok podle svých individuálních požadavků.

ZPC-screenshot

Přínosy

Šetří čas

PreCut Center kombinuje všechny kroky potřebné pro přípravu dat v jednom softwaru. Soubory úloh se připravují automaticky. Použití receptur zajišťuje jednoduchý, opakovatelný pracovní postup a minimalizuje možnost chyb.

 

Maximalizuje využití materiálu

Automatické polohování  řezaných dílů optimálně využívá váš materiál a minimalizuje odpad. Využívá inteligentní polohovací algoritmy.

 

Minimalizuje manuální obsluhu

Díky receptům je proces generování úplných souborů úloh jednoduchý a opakovatelný. To snižuje ruční zásahy na naprosté minimum.

 

Zajišťuje maximální kompatibilitu

PreCut Center se hladce integruje do stávajících pracovních postupů. Standardizovaná a otevřená rozhraní, stejně jako možnost práce s rychlými složkami, poskytují maximální kompatibilitu. PreCut Center načítá standardní formáty souborů, jako je .dxf nebo .csv.

 

Odstraňuje zdroje chyb

Recepty, které jsou v podstatě „návody na sestavení“ pro vytváření řezaných obrázků, zajišťují opakovatelnost procesu za všech okolností, a tím spolehlivě minimalizují možnost chyby. Receptury obsahují všechny relevantní parametry zakázky, jako je definice materiálu, parametry importu/exportu, konfigurace polohování atd.

 

ZPC - schema

Klíčové funkce

Import dat

Řezané kontury a strukturovaná data zakázek se importují po stisknutí tlačítka nebo zcela automaticky. To zrychlí vaše procesy a minimalizuje počet manuálních kroků při přípravě produkčních dat.

 

Definice vlastních importních filtrů

Zünd PreCut Center se přizpůsobí vaší datové struktuře. Software je otevřený a přizpůsobitelný datovým strukturám každého zákazníka. Importní filtry lze flexibilně konfigurovat a umožňují bezproblémovou integraci generování řezacích úloh do vašeho pracovního postupu.

 

Recepty

Recepty jsou v podstatě "pokyny k sestavení", které určují, jak se připravují soubory úloh. Zahrnují informace o materiálu, parametrech importu a exportu, konfiguraci polohování, výstupní parametry atd. Použití těchto receptur umožňuje snadno opakovat proces vytváření dat zakázky a pomáhá předcházet chybám při přípravě dat.

 

Meta data

Zünd PreCut Center nabízí možnost integrace vybraných metadat do výstupního souboru. Tyto dodatečné informace jsou přiřazeny k jednotlivým řezaným obrysům a mohou zahrnovat datum expirace materiálu, sekvenci řezů, identifikaci dílu nebo přiřazení řezaného dílu k objednávce.

 

Export dat

Zünd PreCut Center vám umožňuje exportovat soubor úlohy ve formátu .dxf nebo .zcc. V závislosti na individuálním toku dat lze soubor zakázky také exportovat přímo do fronty úloh (Cut Queue - modul pro plánování výroby, který je součástí procesního softwaru  Zünd Cut Center – ZCC).

Verze programu ZPC

Možnost ZPC BasicZPC Pro
Manuální import řezaných tvarů (DXF, ZCC, atd.)
Vytváření vlastních receptů
Automatické polohování
Definice metadat (datum, pořadí, materiál, atd.)
Export úloh přímo do ZCC CutQueue nebo do formátů DXF/ZCC
Automatický import řezaných tvarů ze složek
Automatický import dat strukturovaných objednávek
Definice vlastních importních filtrů
Automatické generování řezaných úloh
Počet současně pracujících uživatelů11