Vysokotlaké homogenizátory

Pro mnoho aplikací v potravinářském, farmaceutickém, kosmetickém, biotechnologickém a ekologickém průmyslu je nutné dosáhnout velikosti částic v nano rozsahu. Tento úkol jsou schopny splnit vysokotlaké homogenizátory IKA.

Například vysokotlaký homogenizátor HPH se používá pro homogenizaci mléčných výrobků, dezintegraci celulózy v zelenině, výrobu gelových systémů ve farmaceutickém průmyslu a pro rozpad buněk v biotechnologii.

Tlak v pracovní komoře vysokotlakého homogenizátoru je vytvářen jedním nebo dvěma vysokotlakovými čerpadly. Tlak je vytvořen zúžením průtočného průřezu  v homogenizačním ventilu. Následuje pokles tlaku ve velmi úzkém nastavitelném prostoru tohoto ventilu. Tím dochází k vysokým turbulentním tokům, které vedou k homogenizaci a mletí.

Stroje a zařízení IKA:
HPH