Průtočná cela

ElectraSyn flow basic je systém pro kontinuální elektrosyntézu toku. Srdcem tohoto systému je elektrosyntézní průtoková cela - zkráceně průtoková cela - ElectraSyn flow. Skládá se ze dvou polovičních cel, z nichž každá je vybavena elektrodou. Kombinací podobných a rozdílných polovičních cel / elektrod poskytuje ElectraSyn flow maximální flexibilitu pro výzkum v oblasti elektrosyntézy. Rovněž umožňuje laboratorní výrobu řady produktů s využitím elektrosyntézy.

 

Stroje a zařízení IKA: